Sáng ngày 17/9/2018 trường THCS An Thạnh tổ chức tuyên truyền và kí cam kết thực hiện ATGT và không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong giáo viên-nhân viên và học sinh của ...